Der 94ste Psalm

Door het horen van dit stuk op de radio ergens midden jaren ’80 van de twinstigste eeuw, uitgevoerd door Christopher Dearnly op het orgel van St. Pauls in Londen werd mijn belangstelling voor het orgel plotseling gewekt. De vlam sloeg echt in de pan; vanaf dat moment nam ik allerlei orgelconcerten op van de radio, ging op les etc.

In het voorjaar van 2009 heb ik het werk voor het eerst uitgevoerd tijdens een concert met inleiding in de Lambertikerk te Zelhem.

Rond Pasen 2009 heb ik bijgaande partituur van het werk gemaakt op basis van de eerste uitgave door Otto Reubke uit 1871, die in de muziekbiblotheek op IMSLP.org te vinden is.

Easter 2009 I created this score of Reubke’s “Der 94ste Psalm” based on Otto Reubke’s first edition from 1871, that can be found in the International Music Score Library at IMSLP.org.

The score is available under the Creative Commons License (Attribution, NonCommercial, ShareAlike 3.0 NL) and has been typeset with LilyPond 2.13.1. The source files can be found in the LilyMusic git repository at Github.

(Note: the NonCommercial clause only applies to the edition: You may not sell copies for commercial purposes. But you may record or perform the piece from this edition for profit.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *