Curriculum Vitæ

Wilbert Berendsen is cantor-organist van de Martinikerk te Doesburg, waar hij de vaste bespeler is van het monumentale Walcker-orgel. In 2015 werd hij benoemd tot Stadsorganist van de gemeente Doesburg.

Hij studeerde orgel bij Hans van Nieuwkoop en behaalde in 1997 zijn diploma Uitvoerend Musicus. Daarnaast studeerde hij kerkmuziek en volgde hij een applicatieopleiding koordirectie voor vakmusici. Hij heeft een bloeiende lespraktijk voor organisten in de hele Achterhoek. Hij geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland. Recentelijk studeerde hij beiaard bij Frans Haagen aan de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht, en studeerde augustus 2020 als Master af.

Sinds 2021 werkt hij, naast zijn werk in Doesburg, als allround software developer bij Johannus in Ede.

Wilbert Berendsen (1971) ontving zijn eerste orgellessen in 1985 van Nico Verrips te Meppel. Een jaar later won hij de tweede prijs tijdens het Orgelconcours voor amateurs te Meppel. Hij behaalde zijn diploma Docerend Musicus Orgel en Kerkmuziek in 1994 en Uitvoerend Musicus Orgel in 1997, na een studie bij Hans van Nieuwkoop aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.

Tijdens en direct na zijn studie voerde hij o.a. het volledige werk van Maurice Duruflé uit. Via masterclasses en zomercursussen specialiseerde hij zich in uiteenlopende stijlperioden: van de Portugese 17e eeuw (Joseph Bonet in Mont Blanc, Spanje), via Noordduitse barok (Hans Davidsson), Muffat (Michael Radulescu) tot aan César Franck (Jean Boyer en Pierre Cogen) en Messiaen (Hans-Ola Ericsson). In 2001 voltooide hij een studie Koordirectie bij De Lindenberg in Nijmegen. Van 2001 t/m 2004 volgde hij zanglessen bij Lida Dekkers.

In 2007 was hij finalist van het Nationaal Improvisatieconcours in het Orgelpark en in 2008 nam hij deel aan het Internationaal Orgelimprovisatieconcours in Haarlem.

Wilbert Berendsen is cantor-organist van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg waar hij de vaste bespeler is van het monumentale Walcker-orgel uit 1916, docent aan de Muziekschool Oost-Gelderland en aan de Opleiding Kerkmuziek van de PKN te Doesburg. Hij geeft regelmatig concerten in Nederland en trad ook op in Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Tsjechië en Spanje; daarnaast is hij een veelgevraagd begeleider en continuospeler (orgel en klavecimbel).

Naast literatuurspel houdt hij zich ook bezig met improvisatie. Hij werkte mee aan Liedboekdagen en verscheidene radio- en televisiediensten. Zo werkte hij mee aan Woord op Zondag en bespeelde hij tijdens de live uitgezonden viering van het 50-jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken het orgel in de Oude Lutherse kerk aan het Spui in Amsterdam, in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin.

Hij doceerde als invaller een half jaar Orgel (bijvak) en Basso Continuo aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam.

Verder heeft hij een privé-lespraktijk, is hij dirigent van Bachkoor Doetinchem en van zangvereniging “Halleluja” te Doetinchem.

Van zijn hand verschenen orgel- en koorwerken, voornamelijk bedoeld voor de liturgische praktijk, in talrijke bundels en tijdschriften. In 2002 schreef hij in opdracht van de NCRV een “Lofprijzing van Franciscus van Assisi” voor koor, gemeente en orgel, en in 2003 een orgelwerk getiteld “Mouvement”, in opdracht van de Stichting Kerkconcerten Achterhoek, opgedragen aan Roel Smit. Hij maakte deel uit van de redactie van de begeleidingsbundel bij het Dienstboek, een proeve, en de begeleidingsbundel bij Tussentijds. Verder bouwde hij een tweetal clavichorden.

Wilbert Berendsen is in 1999 getrouwd met Mirjam van der Meulen, en op 26 juni 2005 werd Jonathan geboren, en op 16 april 2007 Jessica. Voordat hij in 1998 naar de Achterhoek kwam, was hij organist van de Lutherse kerk te Woerden, de Keizersgrachtkerk te Amsterdam, de Lutherse Johanneskapel te Amstelveen en de Gereformeerde kerk te Meppel.

Zijn tweede grote passie naast de muziek is alles wat met programmeren en Internet te maken heeft. Al tijdens zijn laatste Atheneumjaren in Meppel beheerste hij de assembler-taal (machinetaal) voor de MSX computer, en schreef hij een assembler (voor het vertalen van assembler-taal in machinecode) die commercieel werd uitgegeven. Hij schreef ook een programma voor het beheren van magazijnvoorraden van Vroom & Dreesmann.

Enige tijd na de muziekstudie werd de hobby weer opgepakt. Wilbert is webmaster van Kerklied.net (de site van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied), van de Lambertikerk te Zelhem en gedurende enkele jaren van KDE-Nederland. Hij beheerst Internettechnologie zoals HTML, JavaScript, de PHP-programmeertaal en de MySQL-database. Daarnaast hielp hij actief mee aan het vertalen van verschillende vrije software-programma’s zoals KDE in het Nederlands, en werkte hij mee aan het fraaie boekje Linux in 10 minuten.

Hij stond aan de wieg van een revolutionaire aanpak van muziekgravure van grote boeken: het Liedboek — zingen en bidden in huis en kerk dat in 2013 verscheen werd gegraveerd met LilyPond op een zeer flexibele wijze, waarin vormgeving en inhoud volledig van elkaar gescheiden waren en apart van elkaar konden worden bewerkt en aangepast.

Hij is de auteur en hoofdontwikkelaar van de muziek-editor Frescobaldi, en van verscheidene programmeerbibliotheken die daar deel van uitmaken, zoals qpageview.

Inmiddels is hij een meester in Python en Qt, en heeft daarnaast al veel ervaring in C, C++ en C#.

Momenteel werkt hij aan een nieuwe parser-library parce en een LilyPond-library quickly die muziekbewerkingen in toekomstige versies van Frescobaldi nog beter en krachtiger moet maken.