Cursus LilyPond

Een van de wijdst verbreide misverstanden met betrekking tot LilyPond is dat je moet kunnen programmeren om er muziek mee te kunnen noteren. Deze snelle cursus probeert die mythe te ontkrachten.

Je schrijft de muziek in een tekstbestand, bijvoorbeeld met NotePad, maar (veel!) beter met een krachtige editor zoals jEdit of Emacs. Vervolgens geef je LilyPond opdracht het tekstbestand in te lezen (bijvoorbeeld door het naar het Lilypond-icoon te slepen) en een PDF-document te maken met daarin de muzieknotatie.

De filosofie van LilyPond is dat je enkel de muziek, en niets meer dan de muziek, hoeft mee te delen, en dat LilyPond zelf een goede notatie realiseert. Achteraf kun je de layout altijd tweaken maar dat is vrijwel nooit nodig, waardoor LilyPond extreem tijdsbesparend werkt, en een correcte, consistente en fraaie layout biedt.

Let’s dive into LilyPond!