De basis

Een enkele muzieknoot ziet er in LP zo uit:

a'4

nootnaam: a
octaaf: ' = ééngestreept octaaf
lengte: 4 is kwartnoot.

Een langer voorbeeld:

{ c'2~ c'8 b c' d' e'4 c' a fis' g' }

De accolades geven aan dat de noten na elkaar komen. Als de tijdsduur hetzelfde is als de vorige noot hoeft ze niet te worden herhaald. De tilde ~ maakt een overbindingsboogje.

Typ dit voorbeeld maar eens in een tekst-editor zoals jEdit, sla het op als voorbeeld.ly (let op dat er niet .txt achter wordt gezet) en sleep het bestand vervolgens naar het icoontje van Lilypond. Lilypond gaat nu op de achtergrond aan het werk en na een korte tijd verschijnt een PDF-icoon, dat geopend kan worden met een PDF-viewer. Als er iets mis gaat verschijnt er een .log-bestandje waarin te vinden is wat er fout ging.

In de volgende delen van deze tutorial staan regelmatig directe links naar de Lilypond-documentatie, herkenbaar aan de aanduiding »LP:. Als je deze cursus voor het eerst doorwerkt kun je deze rustig overslaan, ze zijn vooral bedoeld als je meer wilt weten over het betreffende aspect van muzieknotatie. Veel plezier!