Orgelvesper Stevenskerk

2 Mei 2009 - 16:00
2 Mei 2009 - 17:00

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
* Praeludium D-Dur BWV 532

openingshymne:
* Tussentijds 1 “De vreugde voert ons naar dit huis” 1, 2 en 3 allen, 4
vrouwen, 5 allen, 6 mannen, 7 allen

Psalmgebed, gelezen en gezongen:
* Psalm 23 en psalm 81.
Van één of beide psalmen een selectie van verzen gelezen, gezongen (uit Genève) en geïmproviseerd.

Evangelie: Joh 10: 11 - 16

Als meditatie: Bewerking door André Isoir (geb. 1935) van de aria “Schäfe können sicher weiden” uit cantate 208 van Johann Sebastian Bach.

korte stilte

als canticum:
Heinrich Scheidemann (1596-1663):
* Magnificat noni Toni

gebeden

Slothymne:
* Zingend Geloven 3-23 Zingt Jubilate voor de Heer (alle verzen)

Johann Sebastian Bach:
* Fuga D-Dur BWV 532