Turn Thee again, O Lord, at the last

Tekst: “Turn Thee again, O Lord, at the last, and be gracious unto Thy servants.” (Psalm 90,13)

Vertaling: “Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren.” (NBV 2004)

Het LilyPond-bronbestand zit als bijlage in de PDF.

BijlageGrootte
turn-thee-again.pdf127.37 KB