Meer notenbalken

Je geeft Lilypond opdracht om een nieuwe balk te beginnen met de opdracht \new Staff. Daarachter komt dan de muziek voor die balk. Hier is een voorbeeld met twee balken:

\relative c'' <<
  \new Staff { r8 g a b c g a b c2 }
  \new Staff { g4 f e f8 d e2 }
>>

music example

Je wilt natuurlijk dat de balken tegelijk klinken, daarom plaatsen we ze tussen de bekende dubbele vishaken << en >>.

In het volgende voorbeeld heeft de bovenste balk twee stemmen:

\relative c'' <<
  \new Staff <<
    { r8 g a b c g a b c2 } \\
    { g4 f e f8 d e2 }
  >>
  \new Staff { \clef F e,4 d c g' c2 }
>>

music example

Als je bovenstaand voorbeeld nog niet goed begrijpt, blader dan nog eens terug naar het hoofdstuk Meerstemmigheid.