Akkoorden

Akkoorden bestaan uit een of meer noten en worden aangegeven met vishaken. De nootnamen staan tussen de haken, maar de tijdsduur erachter, want alle noten in een akkoord hebben dezelfde tijdsduur:

<c' e' g'>2

music example

Meestal zul je akkoorden in relatieve notatie schrijven. Binnen een akkoord (dus tussen de vishaken) gelden dan dezelfde regels als normaal: LP kiest de dichtstbijzijnde noot, en je gebruikt een komma of apostrof voor elk octaaf dat je respectievelijk lager of hoger wilt. Maar de octaafhoogte van de noot ná een akkoord wordt afgeleid van de eerste noot van dat akkoord. (Dus niet van de laatste noot, zoals je misschien zou verwachten.) Het volgende voorbeeld verduidelijkt dat:

\relative c'' {
  <g d' f>8
  <g d' f>4
  <g d' f>8
  <c, g' c d e>2
}

music example

Voor de uiteindelijke notatie maakt het niet uit in welke volgorde de tonen van het akkoord worden vermeld, maar het is een goede gewoonte om de akkoordtonen van onder naar boven of andersom in te voeren en niet door elkaar.