Jetty Podt

Organiste van de Stevenskerk te Nijmegen, en tevens dirigent en artistiek leider van Cappella Cumerana, het fraaie koor dat de vespers op zaterdagmiddagen in de Steveskerk verzorgt. Met wie ik regelmatig en met veel plezier samenwerk Smiling