Kerklied.net

Informatieve site van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied in Nederland. O.a. nieuws, evenementen, liedsuggesties bij het leesrooster en informatie over zondagsliederen.

Verder een uitgebreide collectie links.