Cor Kee

Een boeiende website gewijd aan Cor Kee (1900-1997). Met verscheidene interviews door de jaren heen, en ook een interessant verhaal ván Cor Kee, “Enige gedachten over improvisatie, speciaal des orgels, in en buiten de eredienst”, dat iedere improviserende organist zou moeten lezen.

Wat te denken van citaten als: “Op zijn tijd moet iedere improvisator een bad nemen met een lekker zachtgeurend zeepje. Dan zal een biciniumpje of het spelen van een enkel ‘amentje’ weldadig klinken.”, of:

De organisten zijn de beste bewaarders van de kunst van het improviseren geweest. 0mdat het orgel er in zijn grote klank-verscheidenheid als ‘t ware om vraagt en … de organist er wel toe gedwongen werd. Vooral toen het orgel haar plaats had gekregen in de kerk. Hiér moest een intonatie gegeven worden, daar gealterneerd, dán een lege plek op gevuld en … u kent het: een vlug naar boven komende koster: “Dominee of pastoor wenst … ! ” Dit laatste zal er in verschillende varianten ook altijd geweest zijn. Broodherenimprovisatie. Erg? Helemaal niet. Zeer stimulerend.

Comments

Ik geloof dat de website al

Ik geloof dat de website al niet meer on line is. Het webarchive heeft hem nog wel:
http://web.archive.org/web/20071211235020/http://www.maxx-absorbents.nl/gedachten.htm

Hartelijke groet

Marco Roepers

Na enig oponthoud staat de

Na enig oponthoud staat de website weer online met veel nieuwe onderwerpen rond de Zaandamse componist Cor Kee!

Suggesties, verhalen, foto’s en ervaringen zijn vanzelfsprekend van harte welkom!

Te vinden op

Te vinden op http://www.corkee.nl