Links

ChoirMidi.nl

Een flinke verzameling MIDI-bestanden bij vele bekende koorwerken, aangelegd door Piet Mennen. Bijzonder handig om partijen mee te oefenen.

RoDeby Music — Church and Choral Sheet Music

Veel goede, vrij beschikbare uitgaven van grotere, vaak Engelstalige kerkmuziekwerken en een groeiende verzameling Carols. De webmaster is Choral Director van St. Clement’s on the hill Anglican Church in Stafford, Brisbane Queensland (Australië).

Veel muziek op deze site is trouwens ook gelinkt op de CPDL.

Celestia

Met Celestia (werkt op MS Windows, Linux en Mac OS X) kun je virtueel door het heelal vliegen en sterren, planeten, manen en ruimteschepen bezoeken en hun banen observeren. Een stevige 3D-videokaart is wel een vereiste voor een soepele weergave.

Er wordt een grote catalogus van objecten meegeleverd, maar er zijn er nog veel meer te downloaden.

Een absolute must voor iedereen die zich interesseert voor het universum.

Cor Kee

Een boeiende website gewijd aan Cor Kee (1900-1997). Met verscheidene interviews door de jaren heen, en ook een interessant verhaal ván Cor Kee, “Enige gedachten over improvisatie, speciaal des orgels, in en buiten de eredienst”, dat iedere improviserende organist zou moeten lezen.

PDFCreator

Is het aanmaken van PDF-bestanden onder Linux en MacOS X de gewoonste zaak van de wereld, onder MS-Windows is deze functionaliteit slechts voorbehouden aan enkele applicaties (zoals bijvoorbeeld OpenOffice.org, dat het exporteren naar PDF standaard ondersteunt).

Met PDFCreator heeft u een gratis en goed werkend stuk vrije software in huis dat zich in MS-Windows als een printer voordoet. Zodoende kunt u vanuit elk programma dat kan printen PDF-bestanden aanmaken. De bestanden zijn ook zeer compact en werken goed in de diverse PDF-readers.

Bladmuziek van Arno Rog

Een grote verzameling bladmuziek voor (vooral) koor en orgel. Klassieke muziek van Bach, maar ook eigen bewerkingen van Arno en van anderen, zoals bijvoorbeeld Han Leentvaar.

Werner Icking Music Archive

Was het Werner Icking Music Archive oorspronkelijk het archief van MusiXTeX-software en partituren; nu groeit het archief razendsnel met partituren voor allerlei bezettingen en van allerlei componisten met allerlei verschillende software gezet.

In veel gevallen worden ook de bronbestanden erbij geleverd zodat je bijvoorbeeld, mits je de juiste software bezit, een uitdraai kunt maken op een andere schaal of een ander papierformaat.

Mutopia

Het Mutopia-project is een gestaag groeiende verzameling bladmuziek die voor het grootste deel in het publieke domein valt. De muziek is gezet met Lilypond.

Van alle muziek zijn de Lilypond-bestanden beschikbaar zodat je bijvoorbeeld een uitdraai kunt maken op een ander formaat, of losse partijen kunt afdrukken. Daarnaast zijn van elk werk PDF-bestanden beschikbaar op A4- en Letter-formaat, en een MIDI-bestand.

Psalmmuziek van Jan Slagt

Verschillende eenvoudige voorspelen, langere bewerkingen en zettingen per Geneefse psalm. De psalmen 1 t/m 90 zijn volledig bewerkt, van de overige zijn alleen korte voorspelen beschikbaar, maar componist Jan Slagt werkt hard om de verzameling compleet te krijgen. Een leuke geste is dat de PDF-bestanden vrij verspreid mogen worden. Zelf schrijft hij:

Als amateur-organist heb ik met betrekking tot de psalmen altijd behoefte gehad aan korte voorspelen, eenvoudige koraalzettingen en dito bewerkingen voor gebruik in de kerkdienst. Het beschikbare materiaal van professionele collega’s vereist doorgaans een technisch niveau dat veel amateurs niet halen. Ik schaar mijzelf onder de laatste categorie.

Na 25 jaar her en der te hebben gefungeerd als hulporganist voelde ik mij thans in staat de 150 psalmen als voornoemd te bewerken, echter niet dan nadat Theo van Dijk (organist te Almelo) mij in de jaren ‘80 de beginselen van harmonisatie in de kerktoonsoorten en Gerrit ‘t Hart (organist te Ermelo) mij vanaf de jaren ‘90 onderwijst in onder meer het fugato uitwerken van thema’s. Kenmerkend voor mijn psalmenbundels is dan ook deze wijze van bewerking.

Psalmvoorspelen

Een handige site waar je kunt zoeken naar psalmvoorspelen.