Liedteksten

Liedteksten zijn eenvoudig toe te voegen. Eerst schrijven we de melodie, daarna plakken we met \addlyrics de tekst eronder:

\relative c'' { \time 7/4 d2 c4 b2 a | b c4 b( a) g2 } \addlyrics { Join us now and share the soft -- ware }

De scheiding tussen lettergrepen wordt in LP met twee minnetjes aangegeven. Noten onder een boogje worden automatisch als melisma beschouwd: de lettergreep “soft” wordt links uitgelijnd onder de eerste noot van de melisma (in plaats van gecentreerd), en loopt door onder de rest van het boogje.

Soms heb je een woord onder een lange melisma of overgebonden noot en dan is een liggend streepje wel zo fraai: die typ je met twee underscores __. Als je juist meerdere woorden onder één noot wilt kun je een bindboogje tekenen door een tilde ~ tussen de woorden te typen. Wil je het boogje niet, gebruik dan in plaats van een tilde een enkele underscore of plaats beide woorden plus de tussenliggende spatie tussen dubbele aanhalingstekens. LP beschouwt de woorden dan als één woord. Alles is in het volgende voorbeeld te zien:

\relative c' { \time 6/8 <f d'>4 <f d'>8 <g f'>8. <g d'>16 <f b>8 <e c'>4.( <g e'>) } \addlyrics { Leer me~U dan -- ken daar -- voor, __ } \addlyrics { Leer "me U" dan -- ken daar -- voor, __ }

Een ouderwetse notatiestijl voor vocale muziek is: alle noten met losse vlaggetjes, alleen bij melismata (meer noten op een lettergreep) worden de noten verbonden met waardestrepen.

Lilypond tekent zelf altijd passende waardestrepen, maar dat kunnen we eenvoudig uitzetten met \autoBeamOff. Op de plek waar we dan een waardestreep willen laten beginnen plaatsen we een vierkante haak openen [ achter de noot, en waar de waardestreep moet stoppen een vierkante haak sluiten ]. Om nog even in kerstsfeer te blijven:

\relative c'' { \time 6/8 \autoBeamOff g8.[ a16] g8 e4. g8. a16 g8 e4. } \addlyrics { Stil -- le nacht, hei -- li -- ge nacht, }

En ook nu weer laat Lilypond ons versteld staan: het begrijpt dat onze waardestreep een melisma moet voorstellen en plaatst de tekst correct onder de noten!

Hierna: Dynamiek