Vroegbarok

Sep 09 13:59

Machet die Tore weit

Een compacte partituur van dit fraaie motet (dat zowel in de Adventstijd als op/rond Palmarum kan worden gezongen), gebaseerd op de partituur van Helmut Kickton uit CPDL.

De LilyPond bronbestanden zijn als attachment aan het PDF-bestand toegevoegd.

Aug 09 14:30

Passacaglia in d

Mei 30 07:12

Zingt, zingt een nieuw gezang de Here (Psalm 96)

Psalm 96 uit het Becker-psalter, voorzien van enkele passende Nederlandse verzen uit de berijming 1773.

Het LilyPond zit als bijlage in de PDF.

Aug 09 20:03

Magnificat de 2º tono (6 versos)

Aug 09 20:02

Livre d'Orgue

Récit de tierce en taille
Offertoire sur les Grands Jeux

Aug 09 06:03

Tiento de falsas

Aug 09 06:03

Passacalles

Een prachtige passacaglia.

Aug 09 06:00

Tabulaturbuch "Dass Vater unser"

40 variaties over “Vater unser im Himmelreich”

Aug 08 13:58

Koralen

o.a.
Gelobet seyst du, Jecu Christ
Es ist dass Heyl uns kommen her
Erbarm dich mein, o Herre Gott

Aug 08 13:47

Pange Lingua Español por Ge fa ut