Meerstemmigheid

Zoals accolades aangeven dat noten na elkaar komen, zo geven dubbele vishaken << en >> aan dat noten (of hele muziekfragmenten) tegelijk klinken.

In het volgende voorbeeld heeft elke maat dezelfde noten, maar op drie verschillende manieren genoteerd:

\relative c'' {
 <c e,> <b e,> <a f> <g d>   % maat 1
 << {c b a g} {e e f d} >>   % maat 2
 << {c'b a g} \\ {e e f d} >> % maat 3
}

music example

De eerste twee maten komen met elkaar overeen. In plaats van akkoorden na elkaar te plaatsen (maat 1) kun je ook stukken muziek tegelijk laten klinken, en deze versmelten dan alsnog met elkaar tot akkoorden (maat 2). Lange reeksen akkoorden kunnen op deze wijze gemakkelijker worden getypt. Het ritme in beide partijen moet in principe wel identiek zijn.

In de derde maat zijn de stemmen gesplitst door twee backslashes \\ tussen de muziekfragmenten te schrijven. De stokken van de eerste stem wijzen nu naar boven, en van de tweede stem naar beneden. Beide partijen zijn nu ook ritmisch volledig zelfstandig:

\relative c'' {
 \key c \major
 <<
  {e2~e8 g f e d2~d8 f e\prall d c2} \\
  {r8 g a b c2~c8 c b a b4-. gis-. r8 e fis gis}
 >>
}

music example