Herhalingen

Lilypond heeft voor herhalingen een krachtige functie, de functie \repeat. Hier op kleine schaal gedemonstreerd:

\relative c' {
 \repeat volta 2 { c4 d e c }
 \repeat volta 2 { e f g2 }
 \repeat volta 2 { g8 a g f e4 c }
 \repeat volta 2 { c g c2 }
}

music example

Je ziet vier stukjes muziek die door de repeat-opdracht allemaal herhaald worden. De gewone herhaling met herhalingstekens wordt aangegeven door volta. Het aantal herhalingen door het getal erachter. Meestal is dat 2. Daarna volgt het te herhalen muziekfragment, tussen accolades.

Het kan ook zijn dat bepaalde muziek vaak herhaald wordt, maar dat je de herhalingen wel uitgeschreven in de partituur wilt zien. Het doel hiervan is vooral typwerk en dus -fouten besparen. Een herhaling wordt uitgeschreven als je kiest voor unfold (uitvouwen) in plaats van volta. Hetzelfde voorbeeld ziet er dan zo uit:

\relative c' {
 \repeat unfold 2 { c4 d e c }
 \repeat unfold 2 { e f g2 }
 \repeat unfold 2 { g8 a g f e4 c }
 \repeat unfold 2 { c g c2 }
 \bar "|."
}

music example

In bovenstaand voorbeeld spaart de repeat-constructie niet echt veel typwerk uit; de noten zelf vereisen minder tekens. Deze constructie komt pas tot leven bij een groot aantal herhalingen van hetzelfde motief:

\relative c' {
 \key d \minor
 \repeat unfold 2 {
  \repeat unfold 4 { a16 d e f }
  \repeat unfold 4 { bes, d e f }
 }
}

music example

Hier zie je dat herhalingen ook genest (in elkaar geplaatst) kunnen worden. Zie ook »LP:Herhalingen.

Tot slot nog een belangrijk type herhaling: de herhaling met alternatief eind. Bestudeer het volgende voorbeeld zeer aandachtig om de notatie te doorgronden:

\relative c' {
 \repeat volta 2 { c d e f }
 \alternative {
  { g a b g }
  { g e }
 }
 c2 \bar"|."
}

music example