Maatstrepen

Tot nu toe hebben we Lilypond altijd zelf de maatstrepen laten tekenen. Maar aan het eind van ons stuk muziek willen we graag een dikke slot-maatstreep. Allerlei bijzondere maatstrepen kunnen worden getekend met het \bar-commando. Achter \bar schrijven we enkele tekens die aangeven wat voor maatstreep er moet komen. Deze tekens staan tussen dubbele aanhalingstekens. Een slotmaatstreep wordt afgebeeld met |.:

\relative c'' {
  \partial 2
  e4 c b2 a g1\fermata \bar "|."
} \addlyrics {
  in de glo -- ri -- a!
}

music example

Normaliter breekt Lilypond de regel alleen af op een maatstreep, maar een veelvoorkomende wens is om een regel midden in de maat af te breken. Een manier hiervoor is een blanco maatstreep ("") in te voegen, en op die plek de regel af te breken met het \break-commando:

\relative c' {
  \partial 2
  c4 f f4. e8 f4 a a( g) c c c4. bes8 a4 g a2 \bar "" \break
  c,4 f f4. e8 f4 a a( g) c g g4. e8 e4 d c2
} \addlyrics {
  Hark! The he -- rald an -- gels sing
  Glo -- ry to the new -- born King,
  Peace on earth, and mer -- cy mild,
  God and sin -- ners re -- con -- ciled.
}

music example

In »LP:Maatstrepen zijn alle soorten maatstrepen te zien.