Zaterdagmiddag in de Stevens

3 Sep 2005 - 16:00
3 Sep 2005 - 16:45

Het hoofdgerecht in deze orgelvesper is het grote Magnificat Primi Toni van Melchior Schildt. Voor een toelichting bij dit werk zie het concert van Zelhem, 29 juli 2005.

Openingstekst

Psalm 116 gezongen op reciteertoon

Anthoni van Noordt (±1619-1675):
Psalm 116:
* Vers 1. a 3. in de Tenor
* Vers 2. a 3.
* Vers 3. a 3. in de Bas
* Vers 4. a 3. in de Bas
* Vers 5. a 4.
* Vers 6. a 4.

Evangelie van de zondag: Mt 18: 15-20

Melchior Schildt (1593-1667): Magnificat Primi Toni:
* melodie in tenor
* koraalfantasie
* ricercare
* melodie in tenor
* melodie in sopraan

Luthers avondgebed gezongen: Zingend Geloven 6 nº 110

Onze Vader gesproken

Georg Böhm (1661-1733):
Koraalbewerking over “Vater unser im Himmelreich”

Gebed van de zondag

Avondlied: Gezang 393 “De dag door uwe gunst ontvangen…”

Zegenbede

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Præludium et Fuga G-dur BWV 541